WAIBONDLOCK CO.,LTD
 
 
 
 
 
 
 
 
จากประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ WEICON ไม่ว่าจะเป็นปิโตเลียมเครื่องใช้
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมรถยนต์ เกษตรกรรม อาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ เราเชื่อมั่นในหลักการด้านคุณภาพสินค้าและ
การบริการที่ดีเลิศ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยความเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และการขนส่ง
       


ผลิตภัณฑ์สำหรับก๊าซ และน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์
       


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเดินเรือ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสแตนเลส

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                         
               
                           
             
               
               
              W 44 T®-Fluid น้ำมันหล่อลื่น เอนกประสงค์สำหรับใช้งานพื้นที่ๆ
บอบบางได้รับการรับรองจาก NSFMuenster, มีนาคม ปี 2016 - Weicon จากเยอรมันได้มีการขยาย เทคนิคสเปร์ยที่ได้รับการรับรอง
จาก NSF กับผลิตภัณฑ์อื่น Weicon W 44 T-Fluid คือ ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
               
               
               
            "WAIBONDLOCK" เปิดออฟฟิศใหม่เพื่อรองรับบการขยายตัวทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ "WEICON"
 "บริษัท ไวบอนด์ล็อกค์ จำกัด" บริษัทร่วมมือระหว่างผลิตภัณพ์ WEICON ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
นำโดยนายบัณฑิต พิทักษ์ธีระบัณฑิต กรรมการผู้จัดการ ได้ลงทุนเพื่อนำผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม
บำรุงรักษา และสำหรับงานผลิต มาเปิดตลาดในประเทศไทย เมื่อต้นปี 2014 โดยเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่มีเพิ่มขึ้น ที่เป็นตัวช่วยในการทำงานในหลายอุตสาหกรรม
อาทิ อุตสาหกรรมปิโตเลียม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหรรมยานยนต์ และการขนส่ง อุสาหกรรมพลาสติก 
และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์ของ WEICON มีผลิตภัณฑที่เป็นตัวเลือกที่หลากหลาย 
และตอบเสนองให้ตรงความต้องการให้กับผู้ใช้งาน


โดยออฟฟิศของ "บริษัท ไวบอนด์ล็อกค์ จำกัด" ตั้งอยู่ที่  15/188 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 02 944 6584 - 5 , แฟ็กซ์ : 02 944 6583 
               
               
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
ทั้งนี้ ไวบอนด์ล็อกค์ เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ weicon ในประเทศไทย
ภายใต้การจดทะเบียนเป็นตัวแทน จำหน่ายกับทาง weicon
 
 


จำนวนรายการทั้งหมด 11

  1 2 3 4 ...   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
205388